Privacy policy

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Via de website en diensten van Lesley Nieuwenhuis en haar handelsnaam Lesley Nieuwenhuis (hierna: “Lesley Nieuwenhuis” of “wij”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten via haar websites. De verwerkingsverantwoordelijke is Lesley Nieuwenhuis, gevestigd aan het Bos en Lommerplantsoen 19H, 1055 AA Amsterdam. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via privacy@lesleynieuwenhuis.nl.

 

Websites van Lesley Nieuwenhuis:
lesleynieuwenhuis.nl

2. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan Lesley Nieuwenhuis verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en je daarvoor toestemming hebben gegeven. Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Soorten gegevens

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze policy genoemde doelen:
Naam, adres en woonplaats;
Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
Geboortedatum en leeftijd;
Geslacht, gewicht en lengte;
Voedingsmiddelen en voedingspatronen;
Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens;

 

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook ‘5. Doeleinden voor de verwerking’).

4. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op de website of in de amnese. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruikt kunt maken. Bijvoorbeeld je naam, geslacht, gewicht en lengte bij het invullen van een amnese. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken.

5. Doeleinden voor de verwerking

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:


Om je op de hoogte te houden van onze diensten, producten en/of informatie, zoals nieuwe artikelen, aanbiedingen of andere publicaties;


Om, indien gewenst, een persoonlijk, realistisch en compleet voedingsadvies, eetschema, beweegadvies of beweegschema te maken;  en Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.


We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

6. Grondslagen voor de verwerking

Onze hoofdregel is dat we gegevens verwerken op basis van toestemming. Zo informeren en vragen we bijvoorbeeld om je toestemming bij het aanmaken van een amnese. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen.

 

Het kan ook zijn dat we gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

 

Tot slot kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

7. Delen van gegevens

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

8. Cookies

Cookies zijn kleine databestanden die worden opgeslagen in de computer of op andere apparaten wanneer deze website wordt geladen. Ze worden gebruikt om jou en jouw voorkeuren te onthouden. Cookies kunnen worden opgeslagen door de website die je nu bezoekt (first party cookies) of door andere websites die content leveren aan deze website (third party cookies).

 

De cookies van deze site kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Onderstaand een tabel met het soort cookie wat wordt opgeslagen en voor welk doeleinde het wordt gebruikt.

Sociale platformen als Facebook, Twitter en Instagram kunnen via het gebruik van de ‘deel nu’ knoppen cookies opslaan. Deze third party cookies kunnen door deze partijen worden gebruikt om jouw online activiteiten te volgen. Wij hebben geen directe controle over de informatie die op deze manier wordt verzameld.